19de Spieghelavond

Herman Pleij is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde – gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen. Hij promoveerde in 1979 op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen, herdrukt in 1983. Deze studie gaat in het bijzonder over carnavalsteksten en de betekenissen van het tijdelijk vestigen van omgekeerde werelden. Daarna volgden talloze publicaties. Pleij is ook bekend van radio en televisie. Hem wordt vaak om historisch commentaar gevraagd bij belangwekkende nationale gebeurtenissen. Verder is hij ook nog Bussumer en speelde in zijn jonge jaren als semi-prof bij voetbalvereniging ’t Gooi.

De leden van het blazersensemble zijn afkomstig van Holland Symfonia, het orkest van het Nationale Ballet en de Nederlands Danstheater. Het orkest speelt per seizoen ruim 100 voorstellingen in het Muziektheater Amsterdam. Het orkest is een samenvoeging van het Balletorkest en het Noordhollands Philharmonisch Orkest. Die fusie is een gevolg van de dramatische bezuinigingen van de laatste jaren. De laatste concerten van het Noordhollands Philharmonisch Orkest betroffen een bijdrage aan het tv-programma Maestro, waarin min of meer bekende Nederlanders als dirigent voor dit orkest hun kunsten konden vertonen zoals Tanja Jess, Catherine Keyl en Lenette van Dongen. Het ensemble staat o.l.v. Joris Wiener, klarinettist/basklarinettist van Holland Symfonia.