fbpx

Vriend worden

Wordt u ook vriend van onze stichting?

Om haar doelstelling te realiseren heeft de Stichting inkomsten nodig. Dat kan door bijvoorbeeld donaties, subsidies en legaten. U kunt donateur worden door ons financieel te ondersteunen.

U kunt vriend (m/v) worden van de Spieghelkerk, door als donateur jaarlijks minimaal € 125 bij te dragen. Als vriend heeft u uiteraard toegang tot onze evenementen. Vanzelfsprekend kunt u zelf vaststellen hoe lang u vriend wilt zijn. Ook kunt u een eenmalige schenking doen.

Graag nodigen we u uit een schenking te doen of vriend te worden.

Banknummer: NL77RABO 0132370786

De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk is aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

De huidige belastingwetgeving maakt het mogelijk dat een voor vijf jaar toegezegde gift zonder drempel aftrekbaar is. De Stichting heeft geen winstoogmerk.