Gegevens

Gegevens Stichting Vrienden van de Spieghelkerk

 1. Naam: Stichting Vrienden van de Spieghelkerk
  Nieuwe ‘s-Gravenlandseweg 34
  1405 HM  Bussum
 2. KvK-nummer:  5017859
 3. Contactgegevens: Huib Boermans, Parklaan 37A 1405 GP Bussum
 4. Bestuurssamenstelling
  Simon Huyzer, Voorzitter
  Marente van Dam, Secretaris
  Stephan de Jong, Bestuurslid
  Bob Krikke, Bestuurslid
  Michiel Meurs, Penningmeester
 5. Beleidsplan: klik hier
 6. Beloningsbeleid: De Stichting verstrekt geen beloningen aan bestuursleden. De activiteiten worden door vrijwilligers begeleid.
 7. Doelstelling: klik hier
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2012: klik hier
 9. Financiële verantwoording: klik hier