Doelstelling

  1. Het bevorderen van het sociaal-culturele en spirituele leven.
  2. Het bevorderen van de instandhouding van de Spieghelkerk; en voorts al het één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  3. De stichting heeft als grondslag de christelijke traditie.
  4. De stichting beoogt niet het maken van winst.